Tên đăng nhập

minhtuantn

Họ và tên

Nguyễn Cao Minh Tuấn

Email

minhtuantn2406@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-11 7:58:19

Bài tập đã đạt

544

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500