Tên đăng nhập

QuagMinh

Họ và tên

Nguyễn Quang Minh

Email

nguyenminh131316@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-17 0:05:23

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500