# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
101 Dang tieu binh 0 1500
102 108 bug 2 1500
103 zero 14 1500
104 Nguyễn Mạnh Đình 1500
105 Dao Hoang 4 1500
106 phan chau thang 0 1500
107 Vũ Thị Ngọc Mai 0 1500
108 Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 38 1500
109 XuanThu 33 1500
110 lmqzzz 7 1500
111 Phạm Thị Hoài Thu 1 1500
112 Nguyễn Lương An 0 1500
113 Nguyễn Thành Nghị 1500
114 GIAP 19 1500
115 Trinh Dang Gia Minh 1 1500
116 Lê Đức Nhân 1500
117 Phan Thịnh 1500
118 pbao 13 1500
119 THT THT 0 1500
120 Võ Vũ Luân 1 1500
121 Trịnh Nam Anh 21 1500
122 Ung Tuấn Lĩnh 22 1500
123 Phan 2 1500
124 ĐạtNguyễn(dìa dia) 1 1500
125 Hồ Phan Thế Anh 21 1500
126 Hoàng Phương Anh 3 1500
127 Lê Trung Hiếu 23 1500
128 Trần Gia Hưng 28 1500
129 Trịnh Nhật Hưng 5 1500
130 trần tất huy 2 1500
131 Nguyen Tat An 3 1500
132 Vu Nguyen Duc Minh 1500
133 Nguyễn Đình Trung Kiên 2 1500
134 caohongphuc 5 1500
135 Nguyen Pham Duc Huy 0 1500
136 Huỳnh Nhật Bảo 6 1500
137 kkk 19 1500
138 phong van 5 1500
139 Lộc Nguyễn 1500
140 Beatles 11 1500
141 Lê Văn Đức 1500
142 Unknow 2 1500
143 DINH VAN KHIEM 0 1500
144 NTT 14 1500
145 Tô Quỳnh Anh 1500
146 11111111 2 1500
147 Hà Thu Hà 5 1500
148 khongbiet 1 1500
149 Nguyeenx Duy Taan 0 1500
150 Đức Nghĩa 4 1500