# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
101 Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 38 1500
102 XuanThu 33 1500
103 lmqzzz 7 1500
104 Phạm Thị Hoài Thu 1 1500
105 Nguyễn Lương An 0 1500
106 Nguyễn Thành Nghị 1500
107 GIAP 51 1500
108 Trinh Dang Gia Minh 12 1500
109 Lê Đức Nhân 1500
110 Le Thi Thu Ngan 2 1500
111 Vo Le Quang Minh 0 1500
112 Phan Lê Tuấn Khanh 0 1500
113 Hoang Tien Phat 0 1500
114 Lê Khánh Linh 2 1500
115 longasd 0 1500
116 Trịnh Nam Anh 21 1500
117 Ung Tuấn Lĩnh 22 1500
118 Phan 2 1500
119 ĐạtNguyễn(dìa dia) 1 1500
120 Hồ Phan Thế Anh 21 1500
121 Hoàng Phương Anh 4 1500
122 Lê Trung Hiếu 23 1500
123 Suns iu em 28 1500
124 Trịnh Nhật Hưng 5 1500
125 trần tất huy 2 1500
126 Nguyen Tat An 3 1500
127 Vu Nguyen Duc Minh 1500
128 Nguyễn Đình Trung Kiên 2 1500
129 BUILT_DIFF(CHP) 24 1500
130 Nguyen Pham Duc Huy 0 1500
131 Lê Nam Khánh 17 1500
132 abc 2 1500
133 n 1500
134 Nguyễn Lê Dũng 1 1500
135 Lò Đức Mạnh K29 7 1500
136 harrypotter 0 1500
137 Beatles 11 1500
138 Lê Văn Đức 1500
139 Unknow 2 1500
140 DINH VAN KHIEM 0 1500
141 NTT 14 1500
142 Tô Quỳnh Anh 1500
143 11111111 4 1500
144 Hà Thu Hà 5 1500
145 khongbiet 1 1500
146 Joyyy 0 1500
147 Đức Nghĩa 4 1500
148 nguyenminh 1500
149 ADDDDD 2 1500
150 Lê Minh Tuấn 1500