Tên đăng nhập

caotuan2006

Họ và tên

KaoTual

Email

plotterisk@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-21 2:22:58

Bài tập đã đạt

871

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500