Tên đăng nhập

tngoc2003

Họ và tên

Nguyễn Anh Tuấn Ngọc

Email

nguyenatn2003@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-30 8:00:09

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500