Tên đăng nhập

LaiThuc

Họ và tên

Phạm Giao Thức

Email

phamgiaothuc1108@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-06-11 8:54:14

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500