# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
101 Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 38 1500
102 XuanThu 33 1500
103 lmqzzz 7 1500
104 Phạm Thị Hoài Thu 1 1500
105 Nguyễn Lương An 0 1500
106 Nguyễn Thành Nghị 1500
107 GIAP 13 1500
108 Trinh Dang Gia Minh 1 1500
109 Lê Đức Nhân 1500
110 Trịnh Nam Anh 21 1500
111 Ung Tuấn Lĩnh 22 1500
112 Phan 2 1500
113 ĐạtNguyễn(dìa dia) 1 1500
114 Hồ Phan Thế Anh 21 1500
115 Hoàng Phương Anh 3 1500
116 Lê Trung Hiếu 23 1500
117 Trần Gia Hưng 28 1500
118 Trịnh Nhật Hưng 5 1500
119 trần tất huy 2 1500
120 Nguyen Tat An 3 1500
121 Vu Nguyen Duc Minh 1500
122 Nguyễn Đình Trung Kiên 1 1500
123 caohongphuc 0 1500
124 Nguyen Pham Duc Huy 0 1500
125 Beatles 11 1500
126 Lê Văn Đức 1500
127 Unknow 2 1500
128 DINH VAN KHIEM 0 1500
129 NTT 14 1500
130 Tô Quỳnh Anh 1500
131 11111111 2 1500
132 Hà Thu Hà 5 1500
133 khongbiet 1 1500
134 Nguyeenx Duy Taan 0 1500
135 Đức Nghĩa 4 1500
136 nguyenminh 1500
137 ADDDDD 1 1500
138 Lê Minh Tuấn 1500
139 Nguyễn Hải Phong 109 1500
140 yuhcoon 3 1500
141 Lê Ngọc Bảo Anh 1500
142 UngQuangTri 3 1500
143 Trần Quang Lộc 1 1500
144 Nguyễn Thị Huệ 6 1500
145 NMD 73 1500
146 Tiêu Trọng Phúc 1 1500
147 Phú Thái 0 1500
148 Trần Hà Linh 1500
149 Tạ Duy Anh 1 1500
150 Nguyen Anh Thu 1 1500