Tên đăng nhập

toxic

Họ và tên

trần tất huy

Email

huyt05727@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-14 3:08:48

Bài tập đã đạt

1 363

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500