# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
101 a 0 1500
102 a_duck_hold_a_soap 1500
103 Nguyen Van 0 1500
104 a14789654 1500
105 a 1500
106 at 2 1500
107 aaaa 5 1500
108 Nhan Ban 4 1500
109 Nguyen Phu 1 1500
110 abc 1500
111 LQBao 1500
112 Nguyen Van A 0 1500
113 Phạm Thùy Linh 1 1500
114 Ho Va Ten 0 1500
115 cbacssacsac 1 1500
116 abcd 1 1500
117 asdadadas 0 1500
118 aaaaa 1 1500
119 Xin học ké 1500
120 ABCDEF1999 1 1500
121 tran quang dat 1 1500
122 abcdz 1500
123 abcdzxzx 1 1500
124 Nguyễn Trung Sơn 0 1500
125 Trương Bá Hải nam 1 1500
126 Huy 0 1500
127 abcxyz 1 1500
128 a 0 1500
129 abcxyz 3 1500
130 vudjed 0 1500
131 Nguyễn Văn Nghiêm 12 1500
132 Nguyễn Phương Anh 1 1500
133 Absenter 1 1500
134 ac1234 1500
135 Bùi Tiến Dũy 0 1500
136 long 1 1500
137 account109 11 1500
138 Bùi Đình Long-11a4 1 1500
139 acer jame 0 1500
140 VO LE QUANG MINH 1500
141 Le Gia Khanh dep trai 8 1500
142 Bùi Quang Anh 1500
143 Dương 9 1500
144 adcxb123 0 1500
145 Minh Trần 1500
146 k3soju 0 1500
147 NTN 7 1500
148 acc spam 2 1500
149 watanabe 1 1390
150 KhanhLe w 8 1500