# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
101 abcdzxzx 1 1500
102 Nguyễn Trung Sơn 0 1500
103 Trương Bá Hải nam 1 1500
104 Huy 0 1500
105 abcxyz 1 1500
106 a 0 1500
107 abcxyz 3 1500
108 vudjed 0 1500
109 Nguyễn Văn Nghiêm 12 1500
110 Nguyễn Phương Anh 1 1500
111 Absenter 0 1500
112 ac1234 1500
113 Bùi Tiến Dũy 0 1500
114 long 1 1500
115 account109 1 1500
116 Bùi Đình Long-11a4 1 1500
117 acer jame 0 1500
118 VO LE QUANG MINH 1500
119 Le Gia Khanh dep trai 8 1500
120 Bùi Quang Anh 1500
121 Dương 9 1500
122 adcxb123 0 1500
123 k3soju 0 1500
124 watanabe 1 1390
125 asdasd 1 1500
126 Lê Văn Bủh 1 1500
127 kain 13 1500
128 AduMaster 1 1500
129 Nguyễn Thanh Long 0 1500
130 aecdnhautmp1 1500
131 Đoàn Gia Long 6 1500
132 Vũ Tiến Đạt 2 1500
133 shizukachan 1 1500
134 ahihi 3 1500
135 ai hoi 1 1500
136 ahihidongoc 0 1500
137 Trần Ngọc Linh 1 1500
138 meo meo 0 1500
139 Huỳnh Ngọc Ánh 2 1500
140 akax sodener 2 1500
141 Nguyễn Tuấn Anh 2 1500
142 nani 4 1500
143 Nguyễn Châu Minh Anh 1 1500
144 Hung Nguyen 1 1500
145 Alaba Trap 0 1500
146 Dương Mạnh Hùng 1 1500
147 Trần N 1 1500
148 Đặng Thành Phát 2 1500
149 Alex Ritch 0 1500
150 Nguyễn Minh Dzũng 0 1500