# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
101 abc 1500
102 LQBao 1500
103 Nguyen Van A 0 1500
104 123 0 1500
105 Phạm Thùy Linh 1 1500
106 Ho Va Ten 0 1500
107 cbacssacsac 1 1500
108 abcd 1 1500
109 asdadadas 0 1500
110 aaaaa 1 1500
111 Xin học ké 1500
112 ABCDEF1999 1 1500
113 tran quang dat 1 1500
114 Ngo Hoang Khang 0 1500
115 abcdzxzx 1 1500
116 Nguyễn Trung Sơn 0 1500
117 Trương Bá Hải nam 1 1500
118 Huy 0 1500
119 abcxyz 1 1500
120 a 0 1500
121 abcxyz 3 1500
122 vudjed 0 1500
123 Nguyễn Văn Nghiêm 12 1500
124 Nguyễn Phương Anh 1 1500
125 Absenter 0 1500
126 ac1234 1500
127 Bùi Tiến Dũy 0 1500
128 long 1 1500
129 account109 11 1500
130 Bùi Đình Long-11a4 1 1500
131 acer jame 0 1500
132 VO LE QUANG MINH 1500
133 Le Gia Khanh dep trai 8 1500
134 Bùi Quang Anh 1500
135 Dương 9 1500
136 adcxb123 0 1500
137 Minh Trần 1500
138 k3soju 0 1500
139 NTN 7 1500
140 acc spam 2 1500
141 watanabe 1 1390
142 Nguyễn Đình Anh Quân 1500
143 asdasd 1 1500
144 Lê Văn Bủh 1 1500
145 kain 13 1500
146 AduMaster 1 1500
147 Nguyễn Thanh Long 0 1500
148 aecdnhautmp1 1500
149 Đoàn Gia Long 7 1500
150 Vũ Tiến Đạt 2 1500