Tên đăng nhập

311t_LeTranSam

Họ và tên

Lê Trần Sâm

Email

transam25082003@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-05-18 3:39:00

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500