Tên đăng nhập

36nguyentuanvu

Họ và tên

nguyentuanvu

Email

nguoiemuta5k62@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-14 9:06:01

Bài tập đã đạt

389

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500