Tên đăng nhập

abcd

Họ và tên

abcd

Email

nguyenduy12112006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-10 7:48:37

Bài tập đã đạt

800

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500