Tên đăng nhập

4concuxinhdep

Họ và tên

4concacbietdi

Email

ptu170108@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-11 7:04:38

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500