Tên đăng nhập

26sonlachaoanhem

Họ và tên

Nguyen Thai Giang

Email

linhprono10@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-21 1:38:15

Bài tập đã đạt

839

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500