Tên đăng nhập

311_Thanh

Họ và tên

Phạm Thành

Email

aqarius172@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-05-21 2:26:28

Bài tập đã đạt

683

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500