Tên đăng nhập

2kdietga

Họ và tên

Đặng Đức Thắng

Email

dautay90cqnx@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-08 8:09:40

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500