Tên đăng nhập

6666

Họ và tên

test

Email

testbaicpp@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-05 5:00:34

Bài tập đã đạt

514

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500