Tên đăng nhập

25DoThanhSon

Họ và tên

halone

Email

doson062@gmail.com

Chữ ký cá nhân

muahahaha

Đăng ký lúc

2021-05-31 11:04:23

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500