#1158. BITFUN

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Contest PreVOI Đà Lạt 2018 Day 2

Ví dụ:

Dữ liệu vào:

3
3
5
10

Dữ liệu ra:

NO
YES
YES

Giải thích:

Trong test ví dụ đầu tiên:

  • Ở vòng đấu thứ nhất, biếu diễn N = 3 dưới dạng một dãy nhị phân là 011 , không tồn tại phép biến đổi nào để thu được số nhỏ hơn nên vì vậy Xuân Trường không thể thắng cuộc.
  • Vòng đấu thứ hai, biểu diễn N = 5 dưới dạng một dãy nhị phân là 101 . Trong lượt của mình, Xuân Trường biến đổi thành dãy nhị phân 011 . Vì lượt sau Đức Chinh không thể thực hiện phép biến đổi để số thu được nhỏ hơn số trước đó nên Xuân Trường thắng.