# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
101 Trịnh Nam Anh 21 1500
102 Ung Tuấn Lĩnh 22 1500
103 Phan 2 1500
104 ĐạtNguyễn(dìa dia) 1 1500
105 Hồ Phan Thế Anh 21 1500
106 Hoàng Phương Anh 3 1500
107 Lê Trung Hiếu 23 1500
108 Trần Gia Hưng 28 1500
109 Trịnh Nhật Hưng 5 1500
110 trần tất huy 2 1500
111 Nguyen Tat An 3 1500
112 Vu Nguyen Duc Minh 1500
113 Nguyễn Đình Trung Kiên 1 1500
114 caohongphuc 0 1500
115 Nguyen Pham Duc Huy 0 1500
116 Beatles 11 1500
117 Lê Văn Đức 1500
118 Unknow 2 1500
119 DINH VAN KHIEM 0 1500
120 NTT 14 1500
121 Tô Quỳnh Anh 1500
122 11111111 2 1500
123 Hà Thu Hà 5 1500
124 khongbiet 1 1500
125 Nguyeenx Duy Taan 0 1500
126 Đức Nghĩa 4 1500
127 nguyenminh 1500
128 ADDDDD 1 1500
129 Lê Minh Tuấn 1500
130 Nguyễn Hải Phong 109 1500
131 yuhcoon 3 1500
132 Lê Ngọc Bảo Anh 1500
133 UngQuangTri 3 1500
134 Trần Quang Lộc 1 1500
135 Nguyễn Thị Huệ 6 1500
136 NMD 73 1500
137 Tiêu Trọng Phúc 1 1500
138 Phú Thái 0 1500
139 Trần Hà Linh 1500
140 Tạ Duy Anh 1 1500
141 Nguyen Anh Thu 1 1500
142 sandrsphandsome 1500
143 Nguyễn Đình Trường 1500
144 Vũ Khánh Huyền 17 1500
145 Đông Phương Trà Trà 1 1500
146 Trương Trần Nhật Huy 1500
147 Durex+_+ 494 1500
148 Park Chae-Young 2 1500
149 Đoàn Lê Duy Anh 1 1500
150 bupbupac 0 1500