# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
601 Nguyễn Thùy Trang-11a4 1 1500
602 Vũ Đức Huy 1500
603 Chu Quang Đăng Minh 0 1500
604 hihi123 0 1500
605 NGUYỄN VĂN THUẤN 0 1500
606 Trần Huyền 1 1500
607 Đào Đình Bình 22 1500
608 Hồ Hữu Minh Nhật 0 1500
609 MACHINE 6 1500
610 Trần Cao Minh Hiếu 1500
611 Lê thị khánh hòa -11a4 1 1500
612 Kim An 1500
613 Phạm Gia Khánh 4 1500
614 Nhanh 27 1500
615 phuong anh 1 1500
616 leu_naut 0 1500
617 phong 11 1500
618 Lê Văn Sỹ 3 1500
619 Hà Phú Hào 2 1500
620 Phuong Huyen 6 1500
621 Phan thị thuỳ linh 1 1500
622 Võ Nguyên Khoa 1 1500
623 Dang Thanh Long 1 1500
624 minh2409 16 1500
625 P Hà 0 1500
626 Võ Lê Minh Chiến 0 1500
627 Nguyễn Trường Giang 2 1500
628 Trịnh Thành Nam 2 1500
629 đau 1 1500
630 lê thi lan anh 11A4 1 1500
631 Trần Nhật Thương 1500
632 Trương Hải Anh 1 1500
633 haquochoang 1500
634 Lê Thế Sơn 1500
635 MOI 9 1500
636 phạm quang tùng 1 1500
637 Trang Sĩ Trọng 1 1500
638 mainamhai2k 11 1500
639 Võ Anh Hào 0 1500
640 Trịnh Tuấn Nguyên 0 1500
641 Nguyễn sỹ tuấn minh 1500
642 Trần Kim Nhật 4 1500
643 Trần Khánh Linh 164 1500
644 asefasfsadf 0 1500
645 Vũ Quý Phong 2 1500
646 Trần Hoàng Tuấn Hưng 0 1500
647 Nguyen Le Thien Phuc 1 1500
648 Trương Minh Đức 3 1500
649 Nguyễ Khánh Huyền - lớp 11a4 1 1500
650 Dương Thanh Bình 2 1500