Tên đăng nhập

NNCS

Họ và tên

Nguyễn Ngọc Cao Sang

Email

sangqb2008@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-27 9:27:00

Bài tập đã đạt

532

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500