Tên đăng nhập

kkcom

Họ và tên

Nguyễn Hoàng Quân

Email

xiqhq0208@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-18 11:52:59

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500