# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
601 Rô không gầy 1 1500
602 Hoang Dinh Vinh Hoang 3 1500
603 Nguyen Huong Thao 2 1500
604 fzk 0 1500
605 CSLOJ 10 1500
606 NTCT 0 1500
607 tai 2 1500
608 Uah Hnaht 39 1500
609 Châu Tú Mi 7 1500
610 Lil C 5 1500
611 LAM DEP TRAI 79 1506
612 Phạm Cao Sơn 8 1500
613 Phạm Trung Hiếu 3 1500
614 yennhi 1 1500
615 VU LE DUNG 2 1500
616 ThMinh 118 1492
617 cuberlong 5 1500
618 Thanh Tùng 0 1500
619 Nguyen Xuan Nghia 1 1500
620 Nguyễn Xuân Linh 1 1500
621 Sơn Tùng MTP 1500
622 nu hu du 0 1500
623 đau 1 1500
624 Nguyễn Huy Cường 1 1500
625 Nguyễn Như Cường 1 1500
626 cường 5 1500
627 Đào Anh Quân 2 1500
628 Cường berserk Đinh 3 1500
629 dcm 0 1500
630 ZiNo 8 1500
631 Nhat Cuong 1 1500
632 Đỗ Việt Cường 240 1500
633 Vũ Tăng Cường 13 1500
634 Cur Playzz 1 1500
635 Trương Nguyễn Tấn Phúc 3 1500
636 cuthao 1500
637 Duy Phúc 0 1500
638 Lê Gia Hiển 0 1500
639 Lê Khánh Linh 0 1500
640 Trịnh Quang Hưng 2 1500
641 Lê Da Bảo 0 1500
642 dacphu 1 1500
643 Huynh Dac Phuong 0 1500
644 Bùi Quang Phúc 1 1500
645 Phan Nguyễn Huy Duy 1 1500
646 Dao Hoang 4 1500
647 long thành quang 11 1500
648 daicaratu 4 1500
649 Nguyễn D. 23 1500
650 Đoàn Lê Duy Anh 1 1500