Tên đăng nhập

Chien

Họ và tên

Pham Minh Chiến

Email

chienminh9573124@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-11 6:46:27

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500