Tên đăng nhập

cblk9_code_vux

Họ và tên

Shiryon

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-24 6:50:11

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500