Tên đăng nhập

chies

Họ và tên

chies

Email

pmbn

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-29 11:19:38

Bài tập đã đạt

553

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500