Tên đăng nhập

chanhchuong123

Họ và tên

Nguyễn Chánh Chương

Email

chanhchuong0702@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-09 13:19:11

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500