Tên đăng nhập

cbl_binh

Họ và tên

kid

Email

tienbinhngo20@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-06-17 13:22:45

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500