Tên đăng nhập

chinhkhongu

Họ và tên

duongquocchinh

Email

chinh10022006

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-20 18:38:11

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500