Tên đăng nhập

chinhbinhthuong

Họ và tên

Dương Quốc Chính

Email

chinhcbg022006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-27 14:16:44

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500