Tên đăng nhập

CBNK30_ngocanh

Họ và tên

Ánh Tạ

Email

tavungocanh08@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-12 13:39:59

Bài tập đã đạt

221

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500