Tên đăng nhập

Ch1ck9n

Họ và tên

Trần Chí Bảo

Email

chibaopro2008@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-26 8:43:57

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500