Tên đăng nhập

saturngamer05z

Họ và tên

Bùi Quang Nhựt

Email

saturngamer05z@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-24 6:35:52

Bài tập đã đạt

801

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500