Tên đăng nhập

HuySSSS

Họ và tên

Cao Văn Đáng

Email

phuy9058@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-23 10:52:00

Bài tập đã đạt

844

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500