Tên đăng nhập

thieuphaminhtien

Họ và tên

thieuphaminhtien

Email

thieujack495@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-18 8:28:40

Bài tập đã đạt

383

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500