Tên đăng nhập

trung11o

Họ và tên

Trần Quang Trung

Email

snakecaplia@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-04 16:27:57

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500