Tên đăng nhập

lazyboy311

Họ và tên

KT_HIEPPHAT

Email

phat8c831012003@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-18 7:03:52

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500