Tên đăng nhập

K28TIN07

Họ và tên

Phan Kim Chi

Email

phanchi@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-10 7:55:25

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 11 / 35 1561 (-3)
K28 Beginner Contest 05 4 / 37 1564 (+97)
K28 Beginner Contest 04 15 / 35 1467 (-14)
K28 Beginner Contest 03 13 / 33 1481 (-3)
K28 Beginner Contest 02 17 / 38 1484 (-13)
K28 Beginner Contest 01 16 / 40 1497 (-3)
Điểm ban đầu 1500