Tên đăng nhập

K28TIN21

Họ và tên

Nguyễn Trần Tuấn Linh

Email

adcandtl@gmail.com

Chữ ký cá nhân

ắk wỷ 666 :))))

Đăng ký lúc

2022-10-12 3:18:28

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 6 / 35 1718 (+5)
K28 Beginner Contest 06 3 / 7 1713 (-22)
K28 Beginner Contest 05 6 / 37 1735 (-6)
K28 Beginner Contest 04 1 / 35 1741 (+138)
K28 Beginner Contest 03 2 / 33 1603 (+131)
K28 Beginner Contest 02 20 / 38 1472 (-28)
Điểm ban đầu 1500