Tên đăng nhập

namto1

Họ và tên

Le Xuan Nam

Email

lexuannam6426@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-18 7:30:48

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500