Tên đăng nhập

Tegami

Họ và tên

Nguyen Khoa

Email

bduy7436@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-01 4:02:44

Bài tập đã đạt

541

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500