Tên đăng nhập

tapcode

Họ và tên

nguyen thanh

Email

thanhnt.4register@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-27 15:03:46

Bài tập đã đạt

541

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500