Tên đăng nhập

sondeptrai1214

Họ và tên

Soncute

Email

phucsonnguyen1709@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-13 8:50:11

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500