Tên đăng nhập

nhoxzuji

Họ và tên

Đào Hải Nguyên

Email

lucky150704@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-10-08 9:20:39

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500