Tên đăng nhập

Hades

Họ và tên

Hades

Email

Hades@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-05-28 9:55:35

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500