Tên đăng nhập

thiennhan

Họ và tên

Trịnh Phạm Thiện Nhân

Email

tptnhan116@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-15 7:02:37

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500