Tên đăng nhập

PrimordialMeteor

Họ và tên

PM

Email

buidangdung777@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-22 3:15:36

Bài tập đã đạt

873

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500