Tên đăng nhập

minhk8

Họ và tên

Nguyễn Ngọc Minh

Email

minhk8

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-22 16:01:48

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500