# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
301 Trần Thế Hoàng 13 1500
302 Đặng Đức Thắng 13 1500
303 Hà Văn Thành 13 1500
304 Kẻ Lót Đường 13 1500
305 Thanh Sy 13 1500
306 Trần Trung Tuấn 13 1500
307 kain 13 1500
308 Nguyen ha an 12 1500
309 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 12 1500
310 Doan Vo Thao My 12 1500
311 Trần Hải Nam 12 1500
312 Võ Ngọc Sinh 12 1500
313 Nguyễn Văn Hải 12 1500
314 Đỗ Anh Huy 12 1500
315 Phạm Đức Hào 12 1500
316 Nguyễn Song Đức 12 1500
317 Pham Gia Viet Anh 12 1500
318 nguyen bang anh 12 1500
319 Vũ Việt Hùng 12 1500
320 Thu Tran 12 1500
321 Phạm Nhật Quang 12 1500
322 DD 12 1500
323 Phạm Minh Tuấn 12 1500
324 Đỗ Anh Kiệt 12 1500
325 Nguyễn Minh Chí 12 1500
326 Nguyễn Thị Kiều Ngân 12 1500
327 Slvcker2k5 12 1500
328 khongcoten002 12 1500
329 huỳnh anh tuấn 12 1500
330 Nguyễn Văn Nghiêm 12 1500
331 huu duc 12 1500
332 NXT 12 1500
333 Beatles 11 1500
334 aideyyy 11 1500
335 lamphong 11 1500
336 Trần Văn Hùng 11 1500
337 phong 11 1500
338 mainamhai2k 11 1500
339 idkbro 11 1426
340 DDA 11 1500
341 abcde 11 1500
342 lê tiến dũng 11 1500
343 Phạm Thị Trà Giang 11 1500
344 GRYPHON_K10 11 1500
345 hekey 11 1500
346 Vũ Trọng Phúc 11 1500
347 Đỗ Trung Phúc 11 1500
348 Truong Van Hoang 11 1500
349 QQQuyet 11 1500
350 Nguyễn Duy Vĩnh 11 1500