# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
301 Lê Trung Hiếu 23 1500
302 Nguyễn Sơn Giang 23 1500
303 Võ Ngọc Sinh 23 1500
304 Nguyễn Văn Hải 23 1500
305 Lê Văn Trường 23 1500
306 Nguyễn Hải An 23 1481
307 acyme_nom 23 1500
308 SunflowerNguyen 23 1500
309 Nguyễn Nam Hy 23 1500
310 Bui Dang Nguyen 23 1592
311 Nguyễn Tùng Bách 23 1500
312 Nguyễn D. 23 1500
313 Michiki Naoyu 23 1500
314 Ung Tuấn Lĩnh 22 1500
315 Chiju 22 1500
316 anh khoa 22 1500
317 nguyen phong hai 22 1500
318 Nguyễn Văn Faker 22 1500
319 Linh Khanhs Cute 22 1500
320 ththw 22 1500
321 Đào Đình Bình 22 1500
322 Nongg 22 1500
323 Tô Tiến Đạt 22 1500
324 Đoàn Thái Trọng 22 1500
325 Hồ Thị Hải Tiến 22 1500
326 Tuấn Thịnh 22 1500
327 camlinh 22 1500
328 Trịnh Nam Anh 21 1500
329 Hồ Phan Thế Anh 21 1500
330 Trần Hữu Bách 21 1500
331 Nguyen Duc Anh 21 1500
332 Đinh Trung Hiếu 21 1500
333 re_fi 21 1500
334 tquan2710 21 1500
335 ĐẶNG VIỆT HUY 21 1500
336 Nguyễn Anh Phong - 10TO1 - THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh 21 1500
337 bủhhhhhhhhhhhh 21 1500
338 chú bé đần 21 1500
339 sasas 21 1500
340 Lê Bình Minh 21 1500
341 Nguyễn Phương Nam 20 1500
342 Đào Vũ Trường Thành 20 1500
343 Nguyễn Danh 20 1500
344 Bùi Cường Quốc 20 1500
345 Wai 20 1500
346 Sái Công Minh 20 1500
347 Trần Như Hoàng Phúc 20 1500
348 Nguyễn Thái Văn 20 1500
349 lambiengquo 20 1500
350 Nguyễn Nam Khang 20 1500